Močna volja, pozitivna naravnanost, strokovnost in vlaganje v dobre medosebne odnose.

 

fotka 2

Naše glavne dejavnosti so izobraževanje in usposabljanje strokovne in laične javnosti, individualno in skupinsko psihološko svetovanje ter psihoterapija.

Pomemben fokus dela instituta je primarno preventivna dejavnost na področjih stresa, psihološke travme, nasilja, duševnega zdravja in drugih področjih, vezanih na krepitev zaščitnih dejavnikov ranljivih skupin ter na osebnostno rast posameznikov.

Svoja znanja in izkušnje usmerjamo tudi v raziskovalno dejavnost ter v razvoj novih svetovalno-izobraževalnih programov, ki odgovarjajo potrebam družbe.

Z visoko kakovostjo svojih storitev si v institutu prizadevamo za uresničevanje družbeno pomembnih ciljev na področjih našega dela.