Lahko vam ponudimo

 

PSIHOLOŠKO SVETOVANJE

fotka 1Izvajamo individualno in skupinsko psihološko svetovanje.

 

Eden od naših svetovalnih programov:

Psihološka prva pomoč in svetovanje po travmatskih dogodkih (kazniva dejanja, nesreče, druge izgube …), sodelovanje v projektu promocije zdravja

http://backend.mercator.si/kariera/aktualno/zdravje/clanek?aid=8782&pidarticlePager=3

 

Storitve psihološkega svetovanja so samoplačniške.

Za več informacij in za dogovor za srečanje nas pokličite (041 424 564) ali nam pišite (mateja.stirn@isainstitut.si, ruzica.petrovic@isainstitut.si).

 

 

 

PSIHOTERAPIJA

Izvajamo individualno psihoterapijo za otroke, mladostnike in odrasle, družinsko in partnersko psihoterapijo po principih integrativne psihoterapije in izkustvene družinske gestalt terapije.

 

Psihoterapevtske storitve so samoplačniške.

Za več informacij in za dogovor za srečanje nas pokličite (041 424 564) ali nam pišite (mateja.stirn@isainstitut.si, ruzica.petrovic@isainstitut.si).

 

 

SVETOVALNO-IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  • za skupine in posameznike,
  • za strokovne in laične javnosti,
  • za razvoj in osebnostno rast,
  • za soočanje z izzivi v poslovnem in zasebnem življenju.

Vsi programi predstavljajo kombinacijo izobraževalno-svetovalnega dela. Pri njihovi pripravi in izvedbi sledimo potrebam in željam naročnika.

 

Nekateri svetovalno-izobraževalni programi

  • Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje. (www.medkulturnost.si)
  • INSEM projekt, Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc za preprečevanje nasilja, za obdobje let 2010-2012 (http://www.insem.isainstitut.si)
  • Travmatski stres – pomoč  in podpora oškodovancem travmatskih dogodkov
  • Komuniciranje v kriznih situacijah na delovnem mestu
  • Uspešno reševanje konfliktov 
  • Soočanje z izgubo ob smrti bližnjega, hudi bolezni, nesreči in drugih stresnih dogodkih  

 

 

PRIMARNO PREVENTIVNI PROGRAMI

 

CAP program za preventivo zlorabe otrok

 deklicaCAP progam za preventivo zlorabe otrok je primarno preventivni program, ki predstavlja trismerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke vsebuje tudi predstavitvi za zaposlene v šoli in vrtcu ter za starše. Cilj programa je otrokom na pozitiven način predstaviti, kako lahko prepoznajo potencialno nevarne situacije in kako se lahko nanje ustrezno odzovejo. Poudarja samozavestno vedenje, pomoč vrstnikov, komunikacijske spretnosti in spretnosti poročanja kot preventivne strategije. Kot je značilno za primarno preventivne programe, neselektivno zajame velik vzorec otrok.

CAP program so razvili v Mednarodnem centru za preprečevanje nasilja v ZDA (http://www.internationalcap.org/). V Sloveniji ga uspešno izvajamo od leta 1998. ISA institut je koordinator za izvajanje CAP programov v Sloveniji.

 

 

 

Program “Brez nasilja nad vrstniki”

je CAP program, ki se posebej osredotoča na obravnavo problema nasilja nad vrstniki. Kot tak predstavlja nadgradnjo CAP programa za preventivo zlorabe otrok.

Gre za primarno preventivni program, ki gradi na idejah, volji in energiji ter podpori vseh v šolski skupnosti. Glavno sporočilo programa »Brez nasilja nad vrstniki« je, da nasilje ni dopusten način ravnanja v odnosih z vrstniki in da imajo pri preprečevanju in ustavljanju nasilja pomembno vlogo in odgovornost tudi vrstniki, ki so priče nasilju nad vrstnikom.

kids_circle copy

 

 

Iniciativa “Krepimo družine”

Iniciativa »Krepimo družine« se je začela v iskanju novega pristopa k preventivi nasilja v družini in zlorabe otrok – pristopa, ki je sistematičen, doseže veliko število otrok in staršev, izhaja iz perspektive zaščitnih dejavnikov, deluje preden se zgodita nasilje, zloraba in se lahko izvaja na nacionalni ravni. Razvili so jo v Centru za raziskavo socialnih politik v ZDA (CSSP, Washington, ZDA).

Aktivnosti iniciative »Krepimo družine« so namenjene predšolskim otrokom in njihovim staršem. Pri izvajanju primarne preventive se osredotoča na pozitivne – zaščitne dejavnike. Vključuje izobraževanje, usposabljanje vzgojiteljic, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev/delavk v vrtcih. Cilj iniciative je prispevati k temu, da je vrtec za otroke in starše prostor, kjer lahko najdejo dodatne, nove vire svojih moči. Iniciativa sledi okviru petih zaščitnih dejavnikov: prožnost staršev, socialne mreže, znanje o starševstvu in otrokovem razvoju, konkretna podpora v kriznih časih, otrokov socialni in čustveni razvoj. Krepitev zaščitnih dejavnikov družin zmanjšuje riziko za nasilje nad otroki, zlorabo otrok.

 

Spletni priročnik (http://www.insem.isainstitut.si/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=150)

family

 

 

 

 

 

 

 

Več informacij o mednarodni iniciativi Krepimo družine lahko najdete tukaj:

http://www.cssp.org/reform/strengthening-families

http://www.partneringforprevention.com

http://www.ctfalliance.org