Naj se vam predstavimo

 

mag. Mateja Štirn, psihologinja

direktorica

 Mateja3

“Privilegij je delati to, kar te veseli. Rada imam svoje delo, v njem vedno znova odkrivam poti naprej. Zadnje čase se učim bolj svobodno sanjati, zato da so možnosti še večje in še bolj privlačne.” 

 

 

 

Jerneja Šibilja, diplomantka evropskih študij

projektna asistentka

Jerneja2

»Posameznik ni nikoli prestar, da bi si postavljal nove cilje, niti da bi sanjal nove sanje.« (C. S. Lewis)

Verjamem tudi, da sta osebni razvoj in napredek lažja, če sanjaš pozitivno in optimistično slediš ciljem.

 

Katarina Kocbek, psihologinja

projektna asistentka

dsc_3943

 

mag. Maja Minič

strokovna sodelavka

Maja

Deluje na področju analize in razvoja informacijskih sistemov, v zadnjem času pa se osredotoča na področje informacijske varnosti s poudarkom na problematiki socialnih medijev ter izobraževanju mladih. Sodelovala je pri številnih nacionalnih in mednarodnih projektih ter ima bogate izkušnje na področju izobraževanja, kar vključuje tudi razvoj in implementacijo e-izobraževanja.

“Namen izobraževanja je nadomestiti prazen um z odprtim.” (Malcolm Forbes)

 

 

 

mag. Denis Minič

strokovni sodelavec

Sodeloval je pri pripravi številnih nacionalnih in mednarodnih projektov, pri tem pa ga odlikujejo izkušnje s področja vodenja, mednarodnega sodelovanja, poznavanje področja preprečevanja kriminalitete ter organizacija in implementacija interaktivnih usposabljanj. V zadnjem času deluje tudi na področju izobraževalnih razvojih projektov za otroke in mlade s poudarkom na inovativnih izobraževalnih metodah.

“V otroku je usoda prihodnosti.” (Maria Montessori)

 

 

 

mag. Blanka Tacer, psihologinja in ekonomistka

coachinja, trenerka in svetovalka

0v2a4060-hires

V sodelovanju z Blanko razvijamo projekte na temo inkluzivnega podjetništva.

 

 

 

Ružica Petrovič, socialna delavka

strokovna sodelavka

Ružica 11-7-2013

“Resnično zadovoljstvo izhaja iz nenehne notranje rasti, iz tega, da smo bolj pravični, iskreni, velikodušni, preprosti, možati, ženstveni, prijazni, dejavni.  To lahko dosežemo, če opravimo vsakdanje delo po najboljših močeh.” (James Freeman Clarke)

 

 

 

Sabina Čepon, študentka psihologije

izvajalka delavnic CAP programa

Sabina

»Če človek z zaupanjem stopa po poti svojih sanj in si prizadeva živeti, kakor si je zamišljal, potem bo doživel uspeh, kakršnega sploh ni pričakoval.« (Henry David Thoreau)

 

 

 

 

Noga_samo logotipi

Javno povabilo k sodelovanju

za pripravo predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih (triadah) in srednješolskega izobraževanja

(objavljeno 14. 12. 2016)

 

Namen in predmet javnega povabila k sodelovanju

Namen javnega povabila k sodelovanju je pridobiti relevantne ponudbe zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri pripravi predloga programa vključevanja otrok priseljencev na podlagi izvajanja programa SIMS – za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih (triadah) in srednješolskega izobraževanja.

 

Aktivnosti se bodo izvajale v okviru projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Osnovni cilj je pripraviti predlog programa vključevanja otrok priseljencev na podlagi izvajanja programa SIMS, ki bo vseboval tudi utemeljeno priporočeno število ur učenja slovenščine za otroka priseljenca, in sicer za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja po vzgojno-izobraževalnih obdobjih in srednješolskega izobraževanja.

 

Predlog programa je potrebno pripraviti, preizkusiti in predstaviti Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport do 31. 8. 2018.

 

 

Predvidene aktivnosti

 

Predvidene aktivnosti/naloge:

–        sodelovanje v strokovni skupini za pripravo predloga programa,

–        pregled obstoječih dobrih praks, programov, gradiv na področju vključevanja otrok priseljencev v vzgojno-izobraževalni sistem v Sloveniji in v tujini,

–        sodelovanje pri pripravi predloga programa dela z otroki priseljenci,

–        sodelovanje pri načrtovanju preizkušanja in evalvacije predloga programa,

–        druge naloge po dogovoru s člani strokovne skupine za pripravo predloga programa in vodstvom projekta »Izzivi medkulturnega sobivanja«.

 

O vsebini dela in načinu sodelovanja se bo vsak sodelujoči individualno dogovoril s koordinatorji projekta.

 

Predlog programa se bo preizkušal v mreži 90 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so vključeni v projekt »Izzivi medkulturnega sobivanja«.

 

Aktivnosti bodo potekale v obdobju med 3. 1. 2017 in 31. 8. 2018.

 

Za aktivnosti, ki jih bodo izvajali zunanji strokovnjaki, je predvidenih 18.000,00 eur. Za sodelovanje posameznega strokovnjaka oz. organizacije je glede na obseg opravljenega dela in z njim povezanih stroškov predvidenih do 4.500,00 eur. Višina honorarjev bo določena v skladu z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.

 

 

Za izvedbo predvidenih aktivnosti bomo na podlagi prejetih ponudb izbrali enega ali več izvajalcev. Zunanji izvajalec oziroma izvajalci bodo aktivnosti izvajali v sodelovanju s strokovnima koordinatorjema projekta.

 

 

Prijava

Pogoji za prijavo:

Prijavo za sodelovanje v projektu lahko oddajo izvajalci, ki imajo:

 • reference na področju inkluzivne pedagogike, medkulturnosti, poučevanja slovenščine kot tujega jezika in drugih relevantnih področij dela.
 • vsaj 5 let izkušenj dela na relevantnem delovnem področju.
 • Prednost pri izboru prinašajo izkušnje dela z otroki priseljenci, izkušnje s pripravo sistemskih rešitev na področju vzgoje in izobraževanja ter druge relevantne izkušnje za izvedbo aktivnosti, ki so predmet javnega povabila.

 

 

Obvezni deli prijave:

 

Prijava mora vključevati:

 • podatke o nosilcu aktivnosti in kontaktne podatke,
 • predstavitev relevantnih znanj in izkušenj strokovnjaka oz. strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri pripravi predloga programa,
 • življenjepis izvajalcev.

 

 

Rok in način oddaje prijav:

 

Rok za oddajo prijav je 27. 12. 2016.

 

Zainteresirani kandidati naj pošljejo svojo prijavo na naslov:

ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana

ali v e-obliki na naslov e-pošte: mateja.stirn@isainstitut.si.

 

 

Izbor in obvestilo o izboru

 

Za izvedbo aktivnosti bomo glede na prispele prijave in ponudbe izbrali enega ali več izvajalcev, ki bodo izpolnjevali pogoje za prijavo. O izboru bo odločalo vodstvo projekta. Izvajalci bodo o rezultatih izbora obveščeni do 30. 12. 2016.

 

 

Sklenitev pogodb z izbranim izvajalcem oziroma izvajalci

Z izvajalci bomo glede na naravo aktivnosti sklenili avtorske pogodbe, podjemne pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev.

 

Dodatne informacije

Za več informacij o povabilu k sodelovanju in izvedbi aktivnosti, ki so predmet javnega povabila, se lahko obrnete na mag. Mateja Štirn, mateja.stirn@isainstitut.si ali po tel. na 059 016 138.

Več o projektu »Izzivi medkulturnega sobivanja« lahko preberete na www.medkulturnost.si.

 

 

Ljubljana, 14. 12. 2016

 

 

Javno povabilo k sodelovanju 

za izvajalce profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in strokovnega tima SIMS za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja«

(objavljeno 4. 1. 2017)

 

V projektu »Izzivi medkulturnega sobivanja« vabimo k sodelovanju izvajalce profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev in strokovnega tima SIMS za izvedbo programa »Soočanje z izzivi medkulturnega sobivanja« za 3. modul usposabljanja z naslovom »Krepitev ključnih kompetenc strokovnega delavca in otrok ter šolajoče se mladine na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

 

Vsebine usposabljanja so sledeče:

 • jezikovne dejavnosti v vrtcu,
 • učenje slovnice in jezikovna pravilnost pri učencih v 3. VIO OŠ in srednješolcih,
 • uporaba večjezične mladinske književnosti in analiza (ne) sprejemanja prišlekov v književnih besedilih,
 • stiske in čustvene potrebe otrok ter krepitev prožnosti pri otrocih,
 • medkulturnost in vključevanje priseljenih učencev,
 • tutorstvo kot oblika pomoči za lažjo integracijo učencev priseljencev.

 

Usposabljanje bo potekalo 30., 31. 1. in 1. 2. 2017. O terminu izvajanja in dolžini posamezne vsebine v okviru usposabljanja se bo izvajalec individualno dogovoril z vodstvom projekta. Posamezni izvajalec se lahko prijavi za izvajanje večih vsebin. Izvajalci morajo imeti ustrezna teoretična znanja in praktične izkušnje za izvedbo usposabljanja.

 

Prijava

Zainteresirani kandidati pošljite svojo prijavo z življenjepisom in navedbo relevantnih izkušenj v e-obliki na e-naslov: mateja.stirn@isainstitut.siRok prijave je 20. 1. 2017. V prijavi navedite, za izvedbo katerih razpisanih vsebin se prijavljate.

Z izvajalci bomo sklenili avtorske pogodbe ali pogodbe o opravljanju storitev. V primeru, da želite z nami skleniti pogodbo o opravljanju storitev, nam poleg življenjepisa in predstavitve svojih izkušenj pošljite še ponudbo za izvedbo storitve.

Za več informacij o razpisu in izvedbi usposabljanja se lahko obrnete na mag. Mateja Štirn, mateja.stirn@isainstitut.si ali po tel. na 059 016 138.

 

Ljubljana, 29. 1. 2016